கனடாத் தமிழ்க் கவிஞர் கழகம்

கனடாத் தமிழ்க் கவிஞர் கழகம் நடாத்தும் மரபுக் கவிதை பயிலரங்கம் ஒக்டோபர் 7 ம் திகதி; காலை 10:00 மணி முதல் மெய்நிகர் ஊடாக..

Read More

யாழ் இந்துக் கல்லூரி சங்கம் – கனடா

யாழ் இந்துக் கல்லூரி சங்க கனடாக் கிளை நடாத்தும் கலையரசி 2023 ஒக்டோபர் மாதம் 8 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5:31 க்கு..

Read More

மகாஜனாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா

மகாஜனாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க கனடாக கிளை நடாத்தும் முத்தமிழ் விழா 2023 செப்டம்பர் மாதம் 24 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை..

Read More

விலா கருணா பெரியோர் இல்லம்

விலா கருணா பெரியோர் இல்லம் நடாத்தும் சந்தியாராகம் பாடல் போட்டி நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் மாதம் 16 ம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை 4:30 க்கு..

Read More

யாழ் மீசாலை வீரசிங்கம் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா

யாழ் மீசாலை வீரசிங்கம் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க கனடாக் கிளை நடாத்தும் ஒன்று கூடலும் விளையாட்டுப் போட்டியும் செப்டம்பர் மாதம் 17..

Read More

சுவாமி விபுலாநந்தர் கலை மன்றம் -கனடா

கனடா சுவாமி விபுலாநந்தர் கலை மன்றம் நடாத்தும் பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் இளையதம்பி அவர்களின் பாராட்டு விழா செப்டம்பர் மாதம் 17 ம் திகதி மாலை..

Read More

நீர்வேலி நலன்புரி சங்கம் – கனடா

நீர்வேலி நலன்புரி சங்க கனடாக் கிளையின் வருடாந்த கோடை கால ஒன்றுகூடலும் விளையாட்டுப் போட்டியும் செப்டம்பர் மாதம் 2 ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை..

Read More

இணுவில் திருவூர் ஒன்றியம் – கனடா

இணுவில் திருவூர் ஒன்றிய கனடாக் கிளையின் வருடாந்த கோடை கால ஒன்றுகூடல் செப்டம்பர் மாதம் 3 ம் திகதி ஞாயிறு;றுக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு..

Read More

தம்பிலுவில் திருக்கோவில் பிரதேச மக்கள்-கனடா

கனடாவாழ் தம்பிலுவில் திருக்கோவில் பிரதேச மக்களால் நடாத்தப்புடும் கோடை கால ஒன்றுகூடல் ஆகஸ்ட் மாதம் 26 ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 8:00 மணிக்கு..

Read More

வடலியடைப்பு ஒன்றியம் – கனடா

வடலியடைப்பு ஒன்றிய கனடாக்கிளையின் கோடை கால ஒன்றுகூடல் ஆகஸ்ட் மாதம் 26 ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 9:00 மணிக்கு Neilson & McNicoll..

Read More