சுருவில் மக்கள் ஒன்றியம்-கனடா

கனடா சுருவில் மக்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் வருடாந்த கோடைகால ஒன்றுகூடலும் விளையாட்டுப் போட்டியும் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:00..

Read More

அன்பு அறிவிப்பாளர் B.H.அப்தூல் ஹமீட் அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா

அன்பு அறிவிப்பாளர் B.H.அப்தூல் ஹமீட் அவர்களின் ‘வானலைகளில் ஒரு வழிப்போக்கன்’ நூல் வெளியீட்டு விழா ஆகஸ்ட் மாதம் 12 ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை..

Read More

நீர்வேலி நலன்புரி சங்கம் – கனடா

நீர்வேலி நலன்புரி சங்க கனடாக்கிளை நடாத்தும் 22 வது கோடைகால ஒன்று கூடலும் விளையாட்டுப் போட்டியும் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 ம் திகதி சனிக்கிழமை..

Read More

அச்சுவேலி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா

அச்சுவேலி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க கனடாக் கிளையின் கோடைகால ஒன்று கூடலும் விளையாட்டுப் போட்டியும் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 ம் திகதி..

Read More

கதிரிப்பாய் அச்சுவேலி மக்களின் ஒன்றுகூடல்

கதிரிப்பாய் அச்சுவேலி மக்களின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு Morningside Park இல் நடைபெறும்..

Read More

அராலி கலாச்சார ஒன்றியம்

அராலி கலாச்சார ஒன்றியத்தின் வருடாந்த கோடைகால ஒன்று கூடலும், பொதுக்கூட்டமும் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு Leslie..

Read More

சிற்பி கலைக்கூடம்

சிற்பி கலைக்கூடம் நடாத்தும் வெயிலோடு விளையாடு கோடைகால ஒன்றுகூடல் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு kzpf;F Morningside..

Read More

Toronto Blues விளையாட்டுக் கழகம்

Toronto Blues விளையாட்டுக் கழகம் 36 வது ஆண்டாக நடாத்தும் தியாக தீபங்கள் 2022 உதைபந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் 27 ம்..

Read More

அக்கரைப்பற்று தெற்கு மக்கள் ஒன்றியம்

அக்கரைப்பற்று தெற்கு மக்கள் ஒன்றியத்தின் ஒன்றுகூடல் ஆகஸ்ட் மாதம் 6 ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு இலக்கம் 390 Morningside Avenue..

Read More

பூநகரி சமூக அபிவிருத்திச் சங்கம்-கனடா

பூநகரி சமூக அபிவிருத்திச் சங்கம் கனடா நடாத்தும் வருடாந்த ஒன்றுகூடலும் புதிய நிர்வாக சபை தேர்வும் ஆகஸ்ட் மாதம் 7 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை..

Read More